P
Peter Žuffa - artist

Ako samouk som prepadol kreativite v celej jej šírke a to olejomaľbou, akvarelom a plastikám ...a vo svojej tvorbe stále hľadám hranice svojich možností.
Mojím cieľom je zachytiť v obraze prchavú krásu emócií, pocitov, symbolov a detailov prírody ,