Keď si kupujete niečo ručne vyrobené, kupujete si viac ako len predmet.
Kupujete si aj hodiny chýb a pokusov...
Kupujete si dni sklamania, aj radosti.
Kupujete si kúsok srdca, kúsok duše a kúsok niečieho života... (Anonym)