Petja - v katalánskom jazyku "stopa" odtlačok nohy je pre nás je symbolom trvania, zmeny, cesty, pamäte...vyjadruje našu úctu k prírode a jej darom - liečeniu, inšpirácii a harmónii. Petja, to je láska k ľuďom aj remeslu.

Informácie