P
kurzy.remeslo.koža.kreativita

Petja - v katalánskom jazyku "stopa" odtlačok nohy je pre mňa symbolom trvania, zmeny, cesty, pamäte...vyjadruje moju úctu k prírode a jej darom - liečeniu, inšpirácii a harmónii. Petja, to je láska k ľuďom aj remeslu.