U

keramika & porcelán
ručne robené & maľované

spája nás tvorivá kreativita a skúsenosti
z umenia, dizajnu, sochy a grafiky.
O radosť z tvorby sa chceme podeliť
s nadšencami originality, domáceho remesla
a dizajnu.

Paula&Matúš