P
Nepočujúce dieťa

vecičky podporujúce rozvoj a komunikáciu DETÍ nielen S PORUCHOU SLUCHU