P
Náš spoločný domov

Všetky predmety sú ručne vyrobené s láskou cudzincami na Slovensku alebo v zahraničí a sú 100% neziskové. Zisk z predaja sa posiela na účet zbierky pre utečencov zriadený Slovenskou katolíckou charitou na podporu humanitárnych projektov v zahraničí.