P
Náš spoločný domov

Ponúkame handmade výrobky, 100% z lokálnych materiálov. Kúpou podporíte rozvojové a humanitárne projekty Slovenskej katolíckej charity v zahraničí. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.