Nadelin
Reaguje do 1 hodiny

Moja mama je dlhé roky krajčírkou, ktorá síce mala vždy veľkú predstavivosť či cit pre detaily, no tie zväčša ostali v jej hlave. Konečne sa odhodlala ukázať svoje nápady aj vám.
A ja Laura som len manažér.