MyJoy

Nosím si v génoch po dedkovi lásku k drevu - obdivujem jeho sfarbenie aj štruktúru a hľadám v ňom ukrytú radosť - radosť z pocitu krásna, radosť z radosti, ktorú môžem odovzdať ďalej.