P
DeniHorvajová

Modrý salónik je značka z vinohradníckej, štúrovskej a majolikovej Modry. Prinášame vám moderný (aj modrý :-)) textilný dizajn. Od nás získavate vždy kvalitu a kreativitu v originálnom prevedení.


Pôvodné meno dede