P
Slovenská ľudová majolika MODRA
Reaguje do 3 hodín

Najstaršia a najväčšia remeselná dielňa modranskej keramiky, zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
majolikamodra.sk


Pôvodné meno Modranska_Majoika