P
CZ

Český malíř Milan Čihák se narodil v r. 1964 v Písku a pochází z Kovářova u Milevska.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a výtvarné vzdělání nabyl pod vedením PaedDr. R. Preissové, žákyně Cyrila Boudy. Žije v Příbrami.