Maria.Chvostac

Maľujem, lebo som. Som tiež tvor tvorivý. Milujem zdieľať krásne drobnosti v ich nežnej a silnej energii. A tiež verím, že pohľad na Krásu lieči. Robte, čo milujete :-)


Pôvodné meno Kopkastastia