U
Duša vložená do šperkov
Reaguje do 2 hodín

Duša vložená do šperkov