P
CZ
Lele-el

Kutálí se, kutálí, a nejenom kola po cestě, ale i korálky po mém stole.
Každý chce něco říct, upozornit na sebe.