malé a veľké radosti
Reaguje do 2 hodín

Čas plynie svojím tempom. Niekomu beží prirýchlo, inému sa vlečie. Záleží to na uhle pohľadu.
Ja sa ten "mne pridelený" snažím využiť zmysluplne, ako najlepšie viem.
Mám rada krásu, pokoj a hĺbku. Ony sú mojou inšpiráciou.
... a samozrejme ĽUDIA

https://www.youtube.com/watch?v=7fDnT7BwBvE&feature=youtu.be