P
Všetko na krst
Reaguje do 3 hodín

Krst má zmyť z človeka všetko to, čo by mohlo zakrývať jeho pravé ja, aby mohol kráčať vlastnou cestou.