P
Všetko na krst

Krst má zmyť z človeka všetko to, čo by mohlo zakrývať jeho pravé ja, aby mohol kráčať vlastnou cestou.

Dovolenka do 31.7.2019