P

Zo zdravotných dôvodov som nútená pozastaviť zdobenie drevených predmetov, momentálne beží len predaj materiálu.