Kôpka šťastia

Mojou vášňou je maľba a krása sveta, ktorú sa snažím preniesť prostredníctvom farieb aj do domovov. S dielkami do sveta posielam aj za hrsť originality, štipku poriadku, od oka farieb, snáď aj kvapku umenia a kôpku šťastia.