Monika Batková

Moju keramiku vyrábam s láskou a veľkou radosťou. Energia , ktorú v sebe má, nech je pre každého, komu bude darovaná jedným veľkým objatím. Ďakujem, že vďaka mojej keramike môžem byť súčasťou tohto prekrásneho okamžiku života.