P
KAS doplnky a suveníry

Vitajte! Venujem sa tvorbe doplnkov a suvenírov od r.2005. Neestetické prostredie miest a sídlisk ma inšpirovali k hľadaniu prírodných krás, neskôr krás umenia, našej krajiny a jej histórie. Všetky vizuály vychádzajú z týchto pohnútok. KAS-Soňa K.