Žurnál+

Dobrá linka - linka dôvery bez bariér

P
IPcko4 predané ks, 2 hodnotenia

IPčko . » Blogy / 2021-07-06 13:00:03 /  Pridaj komentár / 6 lajkov

Snívame o dobrej krajine, kde budú mať všetky deti a mladí ľudia rovnaké šance na dobrý život. Preto sme začali pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vytvorili sme pre nich internetovú psychologickú pomoc s názvom Dobrá linka.

Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk poskytuje podporu a pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných životných situáciách už 9 rokov.

 

 

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi v rôznych krízových situáciách sme si všimli, že relatívne veľkú skupinu tvoria deti a mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Okrem bežných ťažkostí dospievania sa títo navyše vyrovnávajú s menšou samostatnosťou, problémami s autonómiou, sebaprijatím, ťažkosťami s nájdením priateľov, diskrimináciou, obavami o svoju budúcnosť. Ľudia v ich okolí často vnímajú len ich znevýhodnenie, nie ich ako človeka, ktorý má svoju hodnotu, emócie a sny. Toto všetko týmto deťom a mladým ľuďom ubližuje a znižuje ich sebavedomie, sebaistotu a sebahodnotu.

Podľa výskumu Repkovej (2013) sú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením až dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia a až trikrát častejšie obeťami zneužívania cez internet. So svojimi negatívnymi zážitkami sa zdôverujú linkám dôvery častejšie, ako deti a mladí ľudia bez zdravotného hendikepu.

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením majú len veľmi obmedzené možnosti ako vyhľadať odborníka. Bránia im v tom fyzické a sociálne komunikačné bariéry. Pomoc cez internet by mnohé z nich prekonala. V našej praxi sme si uvedomili, že štandardné online poradenstvo neprekonáva každú prekážku, títo mladí potrebujú špeciálny prístup. Toto by sme chceli zmeniť, aby všetci mali rovnakú šancu na dobré detstvo a dospievanie.

 

 

Čo sme spravili?

  • Vytvorili sme psychologickú online poradňu, ktorá zohľadňuje špecifiká detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aby deti a mladí ľudia mali možnosť hovoriť o svojich emóciách, pocitoch, túžbach, strachoch a nie len o zdravotnom znevýhodnení.
  • Zamerali sme sa na technické možnosti a potrebné zmeny („blind friendly webu“, video poradenstvo, a pod.) ako aj špeciálne schopnosti, zručnosti a vedomosti našich poradcov, ktorí budú týmto deťom a mladým ľuďom pomáhať.
  • Našu poradňu sme nazvali „DOBRÁ LINKA“. Určená je pre všetky deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže každé zdravotné znevýhodnenie má svoje špecifiká, na Dobrej linke si môžu  vybrať ten najlepší spôsob komunikácie pre nich (chat, email, videohovor a pod.)
  • Poradcovia Dobrej linky sú online 5 hodín počas 5 pracovných dní. 

Vízia DOBREJ LINKY:

  • Aby malo každé dieťa a mladý človek bez rozdielu rovnakú možnosť obrátiť sa na psychológa s pocitom bezpečia, anonymne a bezplatne.
  • Chceme dať mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením podporu, porozumenie a prijatie prostredníctvom priateľského a odborného prístupu našich poradcov.
  • Vďaka rozšíreným možnostiam odbornej psychologickej pomoci chceme zvýšiť ich šancu na lepší život.?????

 

;ab_channel=IP%C4%8Dko.sk?

 

Dobrá linka pomáha už dva roky. V minulom roku sa s nami spojilo 3 356 detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Najčastejšie témy poradenských rozhovorov boli o pocite osamelosti, domácom a sexuálnom násilí a myšlienkach na ukončenie života. 

 

 

Podporiť činnosť Dobrej linky môžete zakúpením vecičiek v našom obchodíku :)

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Komentáre

Pre komentovanie musíš byť prihlásený, nejde to ináč.

TOP Žurnál - Týždeň

Najlepšie žurnály posledného týždňa TOP žurnál mesiac »