Obrazy* Fotografie* Sochy

Neexistujú hranice , iba nekonečné možnosti ....

Výstavy :
- Výtvarné spektrum 2021 Kráľovský Chlmec / regionálne kolo
- Výtvarné spektrum Košického kraja / krajské kolo
- Púchovské ARTFORMÁCIE 2021 / kolektívna výstava umelcov

Vzhľadom na množstvo objednávok aj mimo Sashe nové objednávky okrem prisľúbených neprijímam :(
Objednávať je možné len dostupné veci v obchode.
Ďakujem za pochopenie .


Pôvodné meno AnahArt