Obrazy* Fotografie* Sochy

Neexistujú hranice , iba nekonečné možnosti ....

Výstavy :
- Výtvarné spektrum 2021 Kráľovský Chlmec / regionálne kolo
- Výtvarné spektrum Košického kraja / krajské kolo
- Púchovské ARTFORMÁCIE 2021 / kolektívna výstava umelcov


Pôvodné meno AnahArt