U
Nádhera minerálov pre krásu žien

...preto môžete mať istotu, že váš šperk je pozitívny, vyžarujúci pokoj, láskavosť a dobré naladenie. Cíťte sa s nimi skvelo, žensky a atraktívne. (Viď,, Proces tvorby")

Dámy, ktorým je slušnosť a korektnosť cudzia, sú uvedené v zozname ako výstraha pre ostatných predajcov. Na druhej strane ďakujem všetkým serióznym kupujúcim :-)