Made with touch of the soul by Jana Ondrejová

Potreba tvoriť je zmyslom života a jedným z princípov univerza. Je to dar, ktorý dostali mysliace hmotné bytosti na našej planéte♥

Informácie