Čím dál vzácnější jsou a budou věci udělané rukama.
Od poraženého kmene až k míse či sošce jde cesta dotýkání a hlazení.
Po celý život se dotýkáme dřeva.