U
Maľby, Kresby, Kabelky, Veci šité z prírodných materiálov, vyšívanie.

Maľujem kreslím a šijem, poriadam kurzy kreslenia.Najradšej mám kombinované techniky. Vystavovala som doma aj v zahraničí. Najvyššie získané ocenenie:Zvláštna cena talianskeho prezidenta, talianskeho parlamentu za maľbu r.2011.

Informácie