P
DUO keramický ateliér

Tvoríme v našom ,,Keramickom ateliéri DUO“ v Galante kde vyrábame dekoračnú, záhradnú a aj úžitkovú keramiku.

Pracujeme najmä s kameninou a porcelánom a oba tieto materiály dávajú našim výrobkom vysoké úžitkové a estetické vlasnosti.