Domov » Žurnál+ » Autor: Natália Messner Bakošová

Žurnál+

Význam veľkonočných sviatkov

Natália M. » Osobné Blogy / 2022-03-16 14:20:40 /  3 komentáre / 9 lajkov

Viete, čo sa stalo na Kvetnú nedeľu? Prečo sa Zelený štvrtok volá práve takto? Alebo kto určuje dátum Veľkej noci? Ponúkame vám vysvetlenie významu najdôležitejších sviatkov všetkých kresťanov.

Veľkonočné obdobie

V noci pred Veľkonočnou nedeľou kresťania prichádzajú do kostolov so sviecami, ktorých svetlo prežaruje nočnú temnotu.

Raz slávime Veľkú noc v marci a ďalší rok zasa v apríli. Viete prečo je to tak? Cirkev v 4. storočí stanovila, že Veľká noc pripadá v každom roku vždy na prvú nedeľu po jarnom splne mesiaca. Najskôr sa teda Veľká Noc môže sláviť 22. marca a najneskôr 25. apríla. Od dátumu Veľkej noci potom závisia aj ďalšie sviatky, ktoré nazývame pohyblivé: napríklad sviatok Nanebovstúpenia Pána, sviatok Turíc, ale aj Popolcová streda a iné.

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa je nedeľou pred Veľkonočnou nedeľou. Je to začiatok Veľkého týždňa. Nový zákon uvádza, že v tento deň Ježiš Kristus slávnostne vstúpil do Jeruzalema sediac na osliatku a ľudia, ktorí v ňom videli očakávaného Mesiáša, ho radostne vítali. Na cestu kládli svoje šaty, palmové a olivové ratolesti, ktoré vytvárali akýsi „červený koberec“ pre prichádzajúceho Mesiáša.

Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok slávil Ježiš so svojimi učeníkmi Poslednú večeru.

Zelený štvrtok je spomienkou na ustanovenie Eucharistie. Stalo sa tak pri Poslednej večeri, ktorú Ježiš slávil so svojimi učeníkmi v predvečer svojej smrti. Svätá omša, ktorá sa slávi v kostoloch, sa viaže k tejto udalosti.

Leonardo da Vinci Poslednú večeru zobrazil na svojej slávnej freske. Nájdete ju na čelnej stene refektára kostola Santa Maria delle Grazie v talianskom Miláne.

Zelený štvrtok však pripomína aj ďalšie udalosti:

  • to, ako Ježiš umyl svojim učeníkom nohy, čím ich vyzval k vzájomnej službe,
  • neskôr večer v Getsemanskej záhrade padol do rúk svojich prenasledovateľov, pretože ho jeho učeník Judáš zradil za 30 strieborných a bozkom.

Veľký piatok a Veľká (Biela) sobota

Zobrazenie ukrižovaného Ježiša je najznámejším symbolom kresťanstva.Ešte v noci po zajatí bol Ježiš postavený pred rímskeho miestodržiteľa v Judei Poncia Piláta a v piatok ráno odsúdený na smrť ukrižovaním na vrchu Golgota.

Forma popravy ukrižovaním bola v staroveku veľmi rozšírená a zodpovedala rímskemu právu. Podľa evanjelií v tento deň aj iní odsúdenci zomreli rovnakou smrťou ako Ježiš.


Pätnásta hodina dňa sa považuje za hodinu jeho smrti, preto sa bohoslužby na Veľký piatok konajú o 15.00 hod.

Veľká (Biela) sobota je dňom pohrebného odpočinku. V kostoloch sa zvyčajne neslúži bohoslužba a oltáre sú bez sviečok a kvetov.

Až v predvečer veľkonočnej nedele sa slávi Veľkonočná vigília, ktorou sa začína slávenie Ježišovho zmŕtvychvstania. Obrady Veľkonočnej vigílie začínajú sprievodom so zapálenou veľkonočnou sviecou do predtým tmavého chrámu.

Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelokNa Veľkonočnú nedeľu kresťania oslavujú Ježišovo vzkriesenie a víťazstvo života nad smrťou. Podľa Matúšovho evanjelia anjel odvalil kameň, ktorým bol Ježišov hrob zatvorený. Keď prišli k hrobu ženy, zistili, že hrob je prázdny. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych. Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanov a ústrednou udalosťou ich náboženstva. Ježišovo zmŕtvychvstanie upevňuje vieru v život po smrti. 

Nanebovstúpenie Pána Nanebovstúpenie Pána je sviatok, ktorý sa slávi 40 dní po Veľkej noci, teda vždy vo štvrtok. Skutky apoštolov uvádzajú, že Ježiš bol so svojimi učeníkmi, keď ho zachytil oblak a vyniesol ho do neba.

Turíce Slávnosť Turíc sa koná 50 dní po Veľkej noci. Odtiaľ pochádza aj iný názov tohto sviatku: Letnice alebo Päťdesiatnica. Grécke slovo "pentekosté" znamená päťdesiaty. Turíce sú sviatkom Ducha Svätého, ktorý sa zjavil apoštolom. Turíce sú oslavou „vyliatia“ alebo „zoslania“ Ducha Svätého. Táto udalosť bola východiskom pre misijnú činnosť Ježišových učeníkov. Misijný mandát je ústredným bodom kresťanstva, ktorý ho odlišuje napríklad od judaizmu, ktorý aktívnu misiu nepozná.
 

Komentáre

Momino Ahoj, zaujímavý článok. Počula som, že v dobe pred zmenami v kalendári v minulom storočí mali dni (nielen tie veľkonočné) ešte iné pekné názvy:)) napr. "Predplatné obdobie"

2022-03-16 16:31:26

Momino Pardon, malo to byť "predpôstne obdobie" mobil mi hlupne:))

2022-03-16 18:33:31

ChoralisWoodart Zdravím Vás, sme radi, že sa Vám článok páči. Ďakujeme :) áno tie názvy sú zaujímavé :)

2022-03-17 07:17:49

Pre komentovanie musíš byť prihlásený, nejde to ináč.

Vecičky nájdete

V žurnáli sú spomínané:

 - gitarky - 2562gitarky by andrart
 Páči sa 2 ľudom
4,48 €
 - hnedé kvetinky - 2615hnedé kvetinky by deny
4,79 €
 - mechanický pes - 161053mechanický pes by dogfairy
 Páči sa 4 ľudom
17,- €

TOP Žurnál - Týždeň

Najlepšie žurnály posledného týždňa TOP žurnál mesiac »

TOP Žurnál Mesiac

Najlepšie žurnály mesiaca

Viac »
Kompletná hitparáda žurnálov »