P
C.z.immer photography world

Som fotograf- amatér, ktorý sa snaží zachytávať emócie a to čo vidí ako najlepšie vie.