handmade by BARTXA

Niekto vníma svet cez čísla, niekto cez fakty, niekto cez slová, niekto cez hudbu. A niekto ako ja a ľudia mne blízki cez obrazy a výtvarno.
Tiež patrím k tým, ktorí svet nie len vnímajú, ale naň aj tvorivo reagujú.
Nech sa páči zoznámte sa :)