Neničte svet a jeho prírodu, lebo seba zahubíte a svoj svet stratíte.