P
AB Orgonit

Orgonit je energetický harmonizér, ktorý svojím zložením premieňa negatívnu energiu na pozitívnu. Je to životná energia, ktorú ako prvý preukázal a meral Dr. Wilhem Reich v rokoch 1930 až 1940. S touto problematikou sa neskôr zaoberalo ešte viacero vedcov.
V roku 1992 Karl Hanz Welz – vyrobil orgonit z organickej látky -živice a anorganickej látky - kovových pilín. Podarilo sa mu transformovať mŕtvy orgón na životu prospešný ktorý ma liečivé účinky.
V roku 2000 pár Don a Karol Croftovci zistili, že po pridaní prírodného krištáľu do orgonitu sa tento účinok zvýši.
Orgonit je zmes organickej a anorganickej zložky, ktorá má vlastnosť premieňať kladne nabité ióny (katióny) na záporné nabité ióny (anióny).
Pôsobenie :
- Zlepšuje spánok
- Posilňuje imunitu
- Priaznivo pôsobí na živé organizmy a rastliny
- Neutralizuje disharmonické pôsobenie elektromagnetického smogu
- Harmonizuje a eliminuje geopatogénne zóny
- Detoxikuje organizmus
- Čistí vodu
- Viacero orgonitov pri sebe svoje účinky umocňuje
- Atď...