Spring/Summer

Lenka Jurigová/Veronika Datlová

Technická uiverzita Liberec, Fakulta textilní, Design odevného výrobku , Textilní inženýrství

Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katerda designu, Textilní a oděvn